Средно училище “Гео Милев”  Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Член на Асоциираните към ЮНЕСКО училищаНационална мрежа на базовите училища по руски езикНационална мрежа на училища за изкуство и културен диалог по пътя на коприната "Икуо Хираяма"

Съобщения

Уважаеми ученици!
Уважаеми учители!
Уважаеми родители!

    Със Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 на Министъра на образованието, в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., обучението на учениците ще се осъществява в електронна среда от разстояние.
    Ще се работи по актуалното към момента седмично разписание. Началото на часовете остава непроменено.
    Класните ръководители ще уведомяват учениците и родителите за организацията на дейностите.

Албена Павлова
Директор на СУ "Гео Милев"
27.11.2020
                     ГРАФИК
     за ИЗПЛАЩАНЕ на СТИПЕНДИИ
за първи срок на учебната 2020/2021 година

от 01.12.  до  04.12. – от 14.00  до 16,30 часа

   След тази дата суми няма да се изплащат.
Сумите ще се изплащат при спазване на изключителни мерки за сигурност – ползване на предпазни средства – маски и ръкавици, осигуряване  и използване на дезинфектант, отстояние на 2 метра един от друг.
   Получаването на стипендиите ще се извършва на входа на училището.
27.11.2020
      На 03.12.2020 г. /четвъртък/ от 18.30 ч. ще се проведе Общо събрание на Училищното настоятелство  в СУ „Гео Милев”/дистанционна форма/.

                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
      1. Информация за  учебната 2020/2021 год.- Албена Павлова- Директор на СУ „Гео Милев“.
      2. Проекти в СУ „Гео Милев" през учебната 2020/2021 година - Д. Влъчкова.
      3. Запознаване с изпълнението  на  каузата на УН Обновяване на лекоатлетическата писта в училищния двор  - Нели Вълчева, отчет- М. Спиридонова.
      4. Примане на годишните финансови отчети.
      5. Нова кауза на УН- 2020/2021 година.
      6. Избор на нов председател на УН.
      7. Избор на нови членове на Съвета на УН /попълване на състава/.
      8. Избор на нови членове на Обществения съвет /попълване на състава/.
      9. Други.
      Общото събрание се свиква на основание чл.15 ал.(1) от Устава на Настоятелството.

Съвет на настоятелите                                             
04.11.2020
Съобщения, важни документи, графици, инструктажи и др. свързани с въведеното извънредно положение в Република България, във връзка с разпространението на COVID-19

Може да намерите тук >
03.04.2020

Новини

Договор за сътрудничество с училище в Санкт-Петербург

Договор за сътрудничество с училище в Санкт-Петербург

      Договор за сътрудничество и съвместна дейност сключи на 23 ноември 2020 г

27.11.2020
Виж повече
Приключенията на едно житно зрънце

Приключенията на едно житно зрънце

    „Приключенията на едно житно зрънце“ – това е заглавието на проект, в който взеха участие учениците от I „а“ клас

25.11.2020
Виж повече
Призови места по ИТ

Призови места по ИТ

   Отново ученици на СУ „Гео Милев“  заемат  призови места на състезанията по ИТ

25.11.2020
Виж повече

Проекти